Nogle almindelige arbejdsrisici, man skal vide om, inden man bruger svejsemaskiner

Svejsearbejde indebærer adskillige farer, så hvis du ikke tager de rigtige forholdsregler, kan du tilføje dine problemer. Selve svejseaktiviteten inkluderer ild, der indebærer en massiv risiko for svejsere, mens en systematisk tilgang til sikkerhed kan hjælpe dem med at beskytte sig mod disse farer, selv når de bruger brugte maskiner. Svejsere bruger forskellige brugte maskiner til at svejse et bestemt objekt, men det kræver meget dygtighed og opmærksomhed for at undgå farer, når du bruger sådanne brugte svejsemaskiner.

Svejsefaren er af forskellige typer, da man kan støde på elektrisk ergonomisk, mekanisk risiko eller miljøfarer under arbejdet. Mange svejsere gennemgår forskellige træninger, inden de bruges CNC-maskiner. Det hjælper dem med at beskytte sig mod enhver fjollet arbejdsfare. Hvis der er svejsere, der arbejder i dit anlæg med sådanne brugte maskiner, er her nogle betydelige svejsefare, som du bør vide om, og tage forholdsregler i overensstemmelse hermed.

Oxygenmangel

Det er en svejsefare, der opstår på grund af iltmangel i trange rum. Svejsning inkluderer inerte gasser og kemiske reaktioner. Det kan reducere mængden af ​​ilt i dit arbejdsområde i mangel af ordentlig ventilation. Det er mere almindeligt, når du arbejder i et lukket rum som en pit eller tunnel. At arbejde i disse rum indebærer risiko. Det ville være bedst, hvis du altid planlægger, inden du går ind på sådanne steder og overvejer alle sikkerhedstips.

Sørg for, at du også har en nødredningsplan, og brug aldrig overskydende ilt til at berige luften, da det kan tage ild. Dette skyldes hovedsageligt, at svejseprocessen involverer helium, nitrogen, kuldioxid og Argon. Alle disse er tætte gasser og kan let tænde, når du leverer ilt.

Elektrisk fare

Svejseprocessen kræver undertiden levende elektriske kredsløb, som er mere udbredt i lysbuesvejsning. Risikoen for elektrisk fare er relativt lav, da strømmen slukkes efter brug af maskinerne. Du kan bruge aftrækkeren eller fodkontakten til at tænde eller slukke for strømmen. Men der er stadig chancer for farer. Det sker mere i dårligt styrede arbejdsenheder eller dysfunktionelt udstyr. Enhver skade i kablet, en defekt forbindelse eller en udbrændt isolator kan medføre elektrisk fare, så kontroller alle tilslutninger, der er relateret til maskinen, mens du køber og installerer.

For yderligere at undgå sådanne elektricitetsfarer skal dine svejsere altid have tørre handsker og alt andet sikkerhedsudstyr. Det ville hjælpe, hvis de også er omhyggelige, mens de bruger andre lignende brugte drejebænkemaskiner såvel som de brugte CNC drejebænke. Du skal også sørge for at udskifte de defekte ledninger i enhver enhed, før du køber eller installerer det.

Farer ved forbrænding af svejsning

Svejsning involverer ekstrem varme, der kan gå op til tusinder af grader. Så milde forbrændingsskader er almindelige blandt svejsere. Brug af korrekt beskyttelsesudstyr er den eneste løsning på problemet. Uanset om du bruger nye eller brugte svejsemaskiner, skal dine svejsere altid have effektivt flammesikkert beskyttelsesbeklædning for at redde sig selv fra alle flammer og smeltede metaller.

Konklusionen var, at dette var nogle svejsefare, der kan ske i tilfælde af såvel nye som brugte maskiner. Derfor er det vigtigt at tage alle sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre sådanne ulykker og farer på trods af at have kontrolleret alle de vigtigste ting, når du køber brugte maskiner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *